Antologia de proză umoristică, alcătuită de cunoscutul Cornel Udrea (în „pielea“ căruia se află „fazanul Rudolf“), intitulată simtomatic şi tendenţios Destăinuirile fazanului Rudolf si apărută la Editura „Grinta“, Cluj-Napoca, 2005, reuneşte 33 de scriitori care cochetează cu ironia, sarcasmul, umorul şi, nu în ultimul rând, cu „comedia literaturii“, ca atitudine generală de provocare histrionică.

Autorii sunt proveniţi din diferite generaţii, mentalităţi şi concepţii despre „Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul civilizaţiei (Sigmund Freud), fapt ce-l face pe Rudolf, alias Cornel Udrea, să intervină cu sinceritate şi francheta-i cunoscută: „Ei bine, dragă Sigmund Freud nu pot fi de acord cu tine, cel puţin în această privinţă“. Afirmaţie cu care sunt de acord după ce am parcurs această carte.

Proza lui Florin Alexandru, cu care se deschide antologia, dinamică, datorită dialogului scurt şi alert, plonjează în subiecte de strictă actualitate, iar loan Astăluş sugerează subînţelesuri adânci, insinuând o altă faţă a adevărului. „O scrisoare versificată şi gata comentată“ de loan-Pavel Azap, cu „Referinţe critice“, adecvate, este o originală ironie la „convingerea că în persoana domniei sale (a autorului scrisorii, n.n.) avem un nume care merită urmărit în ascensiunea pe firmamentul poeziei româneşti contemporane“.

O surpriză plăcută ne face Ion Constantinescu prezent în antologie cu două schite, ce ne revelează caracterul ambivalent, („Tăntălăul de spectacol şi premoniţie“ („Tâmpitul“), unde autorul consuma deja experienţa în registrul umorului, înalţând schiţele la dificilul rol de personaj al discursului ironic.

Povestirea „Suflete ca păpădiile“ semnată de Dan Marius Drăgan, subscrie o realitate trăită de autor, reflectată într-o oglindă concavă, astfel creând un tablou ambivalent de ironie si luciditate, dând textului o nota de avertizare faţă cu realul.

Cele patru schiţe ale lui Viorel Cacoveanu sunt rememorări umoristice ale unor realităţi ce ne redescoperă o grilă a spiritului vigilent.

Cornel Udrea cu ale sale povestiri umoristice, unde limbajul duplicitar-ironic are rolul de conştiinţă, sunt farse ale unor adevăruri ce reprezintă pe jumătate expresia sacrificiului.

Cele şase „croseuri“, semnate de Radu Vida, scrise înfr-un registru sarcastic şi ironic, sunt tot atâtea reflecţii cu subînţelesuri adânci.

Volumul, cuprinzând texte semnate de: Florin Alexandru, loan Astălus, loan Pavel Azap, Mihai Batog, Aurel Brumă, Viorel Cacoveanu, Mircea Cadavia, Dan Căpruciu, Ion Constantinescu, Calistrat Costin, Lucian Cristea, C. Cubleşan, Dan Drăgan, loan Drăgoi, Mihai ‘Frunză, Ananie Gabniuc, Visi Ghencea, loan Groşan, Vaier Hossu, Dumitru Hurubă, Cip.’Teşan, Claudiu lordăchescu, Tudor lonescu, Alexandru Jurcan, Corneliu Lamba, Marcel Muresanu, Claudiu Pop, Dan Trif, Radu Ţicudeanu, Radu Tuculescu, Bogdan Ulmu, Cornel Udrea si Radu Vida, reprezintă o încercare reuşită de promovare a unor proze cu adevărat savuroase prin risipa de imaginaţie umoristică şi prin inteligenta analogiilor, unde autorii glisează „accentul“ de la realitatea cotidiană la interpretări ideologice, prin extrem de subtile percepţii şi subînţelesuri, văzute prin „ochelarii“ numai de ei ştiuţi.

ALEXANDRU FLORIN ŢENE

Reclame