Structurată pe 12 capitole, cartea „Cavalerii Apocalipsei”, a d-lui col(r) Florian Gârz, apărută la Editura Obiectiv, din Craiova, tratează istoria omenirii de pe poziţii politice, începând cu secolul al XX-lea până în zilele noastre.

Făcând parte din „promoţia de aur” a liceului militar „Dimitrie Cantemir” (coleg cu marele poet şi dramaturg Marin Sorescu), absolvent al Şcolii Militare de ofiţeri „Nicolae Bălcescu” şi al Academiei de Înalte Studii Militare (toate absolvite cu titlul de şef de promoţie), Florian Gârz a îndeplinit misiuni pe linie de cercetare strategică la Londra, Beijing şi Ankara, a fost şeful Secţiei analiză-sinteză din D.I.M.A., iar după 1990 a deţinut funcţia de consilier în Departamentul pentru Apărare, Siguranţă Naţională şi Ordine Publică şi de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din cadrul Preşedinţiei României.

Este autor a numeroase studii de specialitate, printre care „Surprinderea în războiul modern” şi „Bătălia aero-terestră 2000”, publicate în anii ‘80 şi confirmate, în special, de războiul din Golful Persic din 1990-1991.

Cărţile sale, „Iugoslavia în flăcări” (1993), „N.A.T.O. – Globalizare sau dispariţie” (1995), „Expansiunea spre est a N.A.T.O.” (1997), sunt modele de geopolitică aplicată, constituind material bibliografic în toate centrele de învăţământ superior, atât militare, cât şi civile.

Autor a 15 cărţi, Florian Gârz este cunoscut, în ţară şi în străinătate, ca un „analist politico-militar ce nu a fost nicicând surprins de evenimente”. Considerat „Pàpà al serviciilor secrete româneşti”, Fl. Gârz oferă cititorilor adevărate lecţii de analiză politico-militară, adevăruri globale şi de culise străbătute de un umor fin şi de calitate.

„Cavalerii Apocalipsei” debutează cu un capitol introductiv intitulat „Învăţămintele României pentru… războiul III mondial”, în care se face o incursiune prin primele două războaie mondiale, cu specificarea câştigurilor şi pierderilor pe care le-a avut România. Mai departe, se scoate în evidenţă faptul că secolul XX nu a fost un „secol german”, aşa cum declara împăratul Wilhelm al II-lea în mesajul de anul nou din 1901, ci un „secol american”, iar secolul XXI va fi unul al „dezastrului american”.

Sunt trecuţi în revistă, cu toate calităţile şi defectele lor, dar mai ales cu implicaţiile lor în politica mondială, cavalerii Apocalipsei: Hitler, Churchill, Roosevelt, Truman şi Stalin. O atenţie deosebită se acordă dezastrelor de la Hiroshima şi Nagasaki, holocaustului, Războiului Rece din Europa, expansionismului american, pericolului nuclear.

Cartea se încheie cu o previziune sumbră: „Omenirea va plăti scump prăbuşirea puterii militare a lumii socialiste din Europa de Est. Aceasta a ţinut sub control timp de 45 de ani militarismul şi expansionismul S.U.A. Până la refacerea echilibrului de forţe la scară globală (…), lucru ce ar putea dura 20-30 ani, lumea va fi bântuită de războaie de cucerire, inclusiv de pericolul unui război mondial nimicitor”.

Din volumul d-lui Florian Gârz se trage concluzia că S.U.A. au înşelat omenirea, prezentându-şi strategia ca fiind una „defensivă” în faţa „expansionismului comunist”. Această mască a căzut încă din 1990, odată cu războiul din Golful Persic, expansionismul militarist american necunoscând oprelişti, provocând, în ultimii 15 ani, 48 de conflicte şi angajări cu caracter militar. În condiţiile în care neutralitatea nu poate fi acceptată, deşi ar fi de dorit, cel mai bun lucru pentru România ar fi să se îndrepte spre Europa Unită, care, deocamdată, nefiind o putere expansionistă şi totalitară, este cea mai bună variantă pentru noi.

Autorul oferă destule date şi exemple din primele două războaie mondiale pentru a şti cum să ne aşezăm „de partea corectă a istoriei” pentru ca „România să-şi păstreze suveranitatea şi bazele existenţei în continuare, ca ţară şi ca naţiune”.

DOINA DRĂGUŢ

Reclame