Profesolul Aurel Anghel s-a nascut la 23 iunie 1938 in comuna Cocora judetul Ilomiţa.După absolvirea scolii generale urmează cursurile Şcolii Pedagogice din Buzau.Este absolvent al seriei 1955. Timp de trei ani 1955-1958, lucreaza ca invătător in Colilia şi Cocora. In anul 1958 se inscrie la Institutul Maxim Gorki din Bucureşti.După absolvirea facultăţii a fost repartizat la colegiul National B.P.Hasdeu unde a predat limba rusa şi limba romană. Aici a desfaşurat o bogata activiatae culturală cu elevii, fiind cunoscut ca un mare iubitor de muzică şi literatură.

In anul 2000 se pensionează. Pensionarea îi aduce una dintre cele mai mari bucurii.Chiar in anul 2000 publică prima carte de poezii pentru preşcolari COŞUL CU JUCĂRII. In anul 2002 apare o altă carte pentru copii JUCĂRIILE VORBESC. O adevarata efervescenţă creatoare îl cuprinde şi în 2004 publică o carte O CLIPĂ IN CER după o călătorie in China, unde a stat trei luni. A urmat apoi cartea MODELUL MEU, în care sunt trecute in eternitate chipurile dascălilor de la Şcoala Pedagogică Buzau, cei care i-au marcat viaţa şi cariera didactică. Anul 2006 îi aduce bucuria tipăririi a încă trei cărţi :O LUME IN PLAMA MEA, ediţie revăzută şi adăugită a celor două cărţi de de poezii pentru copii, LA UMBRA FIRULUI DE GRAU, o tulburătoare carte de poezii in care transfigureaza sentimentele pentru satul natal, lumea copilăriei din care s-a desprins definitiv, chipul mamei fiind unul din motive, dar şi iubirea, dragostea de oameni ca sens al existenţei omului pe pământ. In ziua de 23 iunie 2006 are loc un eveniment deosebit pentru viaţa autorului. Este invitat ca fiu al satului la ziua bibliotecii comunale Cocora, unde este sărbătorit cu dragoste şi bucurie de locuitorii satului natal.Cu acest prilej aduce şi lansează incă o carte CASA DIN VIS in  care cu sinceritate şi duioşie înfăţişează intâmplări ,oameni , tradiţii locale.Cartea s-a bucurat de un real succes in rândul cititorilor din Cocora, dar şi al celor care au înţeles că pe harta literară a ţării a mai apărut un nume”satul Cocora, geografie sacră, a copilăriei, cum ar fi spus Mircea Eliade(din cuvântul introductiv al cărţii ,autor Prof.Iulia Lazăr).

Invitat la Bisoca, la Tabăra de creaţie a elevilor din judeţele Buzau şi Tulcea, de părintele Mihai Milea, Aurel Anghel, inspirat de frumuseţea fără egal acestor locuri, în atmosfera de credinţă şi creaţie din acele zile, începe transfigurarea in versuri a rugăciunilor regelui David din Biblie. Lucrează cu multă pasiune şi credinţă, având in faţă Biblia de la Bucureşti, cunoscută sub numele de Biblia lui Şerban Cantacuzino. Având aproape în permanenţă îndemnul părintelui Mihai Milea, al preoţilor Iulian Negoiţă şi Paul Negoiţă de la Biserica Sf.Andrei din Micro XIV, definitivează lucrarea de faţă, la care a primit un neprecupeţit ajutor şi de la arhitectul Aurelian Mareş, care, impresionat de frumuseţea transcrierii in rime a Psalmilor, a creat coperta cărţii, a îndreptat unele neclarităţi şi asonaţe rescriind integral ultimii psalmi :146,147,148 149 150. Speram ca in timp această carte să devină ce ne-a mărturisit autorul : „O firească întoarcere a tinerilor, a copiilor, a celor care îl iubesc pe Dumnezeu, la credinţa fără de care suntem nimeni sau nimic.

Reclame