(Colecţia Restituiri-Arhim. Dionisie Udişteanu, iniţiată, îngrijită şi editată de Mircea Motrici. Suceava, Editura Muşatinii, 2006, 168 p.)

 

Cartea de faţă este o nouă contribuţie a cunoscutului scriitor Mircea Motrici de introducere în circuitul valorilor culturale a scrierilor lui Dionisie Udişteanu, personalitate proeminentă a Bisericii Ortodoxe Române. Un comentariu aparţinând criticului literar Constantin Călin, profesor universitar, intitulat „Ce rămâne“ prefaţează lucrarea aducând precizări preţioase privind scrierea (sau scrierile) lui Dionisie Udişteanu despre Mitropolitul Varlaam Moţoc. Aceste scrieri au fost prilejuite de sărbătorirea, la Mănăstirea Secu, în 1957, a 300 de ani de la moartea ierarhului moldovean. Volumul de faţă, spune Mircea Motrici într-un scurt cuvânt lămuritor (Frumuseţea continuităţii), este alcătuit din „alăturarea a două manuscrise despre Varlaam, pe care părintele le avea pregătite într-un dosar aparte, fiind însoţite de programul manifestărilor de comemorare“. Pentru a întregi imaginea evenimentului petrecut acum aproape 50 de ani, când la mănăstirea Secu, din iniţiativa părintelui stareţ Dionisie Udişteanu se comemora amintirea mitropolitului Varlaam Moţoc, Mircea Motrici a adăugat extrase din presa vremii, pagini din Cartea de Onoare a mănăstirii, fotografii. Astfel, cartea se constituie într-un document care oferă o lectură interesantă, atractivă şi instructivă, în acelaşi timp.

 

EMIL SATCO