( Ed. Enciclopedica )

Prof. dr. docent Iulian Mincu, membru al Academiei de Medicină, fost deputat si fost ministru şi medic al lui Ceauşescu, publică Universalitatea alimentaţiei. Istoria şi particularităţile alimentaţiei la români. Ed. Enciclopedică, Bucureşti , 627 p. cu un rezumat în engleză şi română, o bibliografie selectivă şi cu concluzii generale. Impactul ” om-aliment ” este tema părţii I, după care se descriu particularităţiile alimentaţiei la români din ultimele secole, inclusiv prioada comunistă, iar partea a III-a analizează structura socio-economică, nivelul de trai şi starea de sănătate a populaţiei din perioada de tranziţie. Primele două părţi sunt o sinteză a decenii de cercetare şi se adresează mai ales medicilor, istoricilor, economiştilor, sociologilor etc. Tematica a mai fost de altfel publicată în ed. Medicală 1993, 398 p. Cine are răbdarea să depăşească paginile aride, de specialitate dedicate medicinei şi istoriei este dintr-o dată confruntat cu realitatea zilelor noastre. De loc confortabile pentru majoritatea populaţiei, din care o treime trăieşte deja sub limita sărăciei suportabile. România se află pe primul loc în Europa la mortalitatea prin boli cardiovasculare, TBC, boli respiratorii şi are cea mai crescută mortalitate infantilă şi mortalitate generală şi o medie din ce în ce mai scăzută de viaţă. Cauzele sunt veniturile mici atât a celor 6 milioane de pensionari, a şomerilor înregistraţi şi neînregistraţi, cât şi a celor 4 milioane de salariaţi. Aproape întreg venitul majorităţii se duce pe mâncare, care nici ea nu este suficientă sau corespunzătoare din punct de vedere calitativ. La asta se adugă consumul enorm de 75-218g alcool zilnic/cap de locuitor, mai ales din producţie proprie, consumul crescut de sare şi fumatul în creştere. Consecinţele pe termen lung nu pot fi decât „alterarea stării de sănătate“. Greu de găsit o analiză mai pertinentă a involuţiei social-economice a perioadei „tranziţiei prelunginată în mod exagerat“ şi a cauzelor scăderii populaţiei de la 23.152.000 locuitori în anul 1989, la 22.503.800 în 1998. Păcat că deşteptarea românilor din somnul cel de moarte, nu este şi ea tema acestui tratat cu totul excepţional.

Prof. Dr. VIOREL ROMAN, Universitatea din Bremen, Germania