(Timişoara, Editura Augusta şi Artpress, 2005, 291 p.)

 

Originar din Udeştii Sucevei, Constantin T. Ciubotaru este la a şasea carte de autor (la două este coautor!), dovedindu-se un harnic lucrător pe ogorul literelor. Este o scriere cu caracter autobiografic, autorul evocând întâmplări din anii copilăriei, când a cunoscut vremurile grele ale războiului, cu foamete, tifos exantematic, cu refugiaţi şi morţi. Urmează, în ordine firească, evocarea anilor de şcoală, petrecuţi în sat, apoi la Liceul „A. T. Laurian“ din Botoşani şi … alte şi alte povestiri, cu sau fără legătură între ele, crâmpeie de viaţă în care îşi fac loc, din când, în când, fabulosul, iraţionalul, misticul, dar niciodată faptul incredibil. Toate la un loc alcătuiesc un adevărat roman care se citeşte cu plăcere, autorul dovedind har scriitoricesc. Subscriem la spusele criticului Constantin Călin: „Volumul are cap şi coadă, aşa că lasă-l pe cititor să descopere singur plăcerile textului“.

EMIL SATCO
Reclame