„(…) Ioan Marin Mălinaş pune la dispoziţia cercetătorilor de istorie şi cititorilor obişnuiţi a zecea sa carte, ‚Dipticon sau cronologie patriarhală şi imperială’, volum menit să înceapă o trilogie a Pentarhiei (sau sistemul celor cinci căpetenii sau Patriarhi, din primul mileniu creştin: Roma Veche, Constantinopol Noua Romă, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim), a Vechilor Orientali (asirieni, copţi, armeni, sirieni, etiopieni etc.), a întâistătătorilor şi patriarhilor autocefali şi autonomi din epoca ante- şi postimperială – 1453 – a uniaţilor de toate etniile şi riturile, precum şi a Patriarhilor de rit latin impuşi de cruciaţi la Constantinopol şi în Orientul Creştin.

Lucrarea este în acelaşi timp şi prima cronologie ştiinţifică de Istorie bisericească universală din literatura teologică românească, utilă atât Facultăţilor de Teologie cât şi celor de Istorie.

Pentru încadrarea mai bună în epocă a ierarhiei locale, în contextul statal şi etnic, în partea a doua a lucrării Ioan Marin Mălinaş oferă o ‚cronologie imperială’ a bazileilor romei de la Constantinopol, a sultanilor otomani, a califilor, a şahilor Persiei, a regilor armeni şi georgieni, a ţarilor bulgari, româno-bulgari şi sârbi, a împăraţilor şi principilor latini (apuseni), instalaţi de cruciaţi la Constantinopol şi în Orientul Apropiat etc.

Listele cronologice din această lucrare sunt precedate de introduceri sau urmate de comentarii, care pun în relief diferite aspecte din istoria Patriarhiilor, sinoadelor sau centrelor bisericeşti, politice, culturale sau administrative din Orient. Graţie acestei lucrări, vom avea de acum în literatura românească şi o cronologie amănunţită a papilor.

În concluzie, alături de Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române (şi ai Bisericii Unite), întocmite cu multă competenţă de către Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, de la Sibiu, de ‚arhontologia şi cronologia’ sau ‚Listele cronologice ale episcopilor romano-catolici şi armeni uniţi din Ardeal şi din întreaga Românie, ale episcopilor evanghelici, reformaţi, unitarieni şi ai marilor rabini, din Marele Principat al Transilvaniei’, elaborată recent, cu aceeaşi acribie, de către Excelenţa Sa Dr. Jakubinyi György, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, ‚Dipticonul sau cronologia patriarhală şi imperială’, a lui Ioan Marin Mălinaş, oferă cercetătorilor structura ierarhică a întregii Biserici sau a Bisericii Universale, începând cu epoca Sfinţilor Apostoli şi până în zilele noastre. Este o lucrare de strictă specialitate şi un instrument de studiu indispensabil oricărui cercetător de Istorie Bisericească Universală, de Bizantinologie, de Patrologie şi chiar de istorie laică, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor interesaţi, iar autorului îi dorim spor în activitate şi noi realizări ştiinţifice.”

Prefaţa, pe care Î.P.S. Nicolae o încheie „cu arhiereşti binecuvântări”, este datată Timişoara, la Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie, 2006.

Cartea a apărut in editura Presa Universitară Clujana, Cluj-Napoca, 2006, 398 p., format A/4.

Prof. VERA MARIA NEAGU