Restituiri epistolare, I — II (redactare şi coordonare de ediţie: Nina Ceranu; Notă asupra ediţiei de Ion Marin Almăjan)
Cele două volume de „restituiri epistolare” către / dinspre Alexandru Jebeleanu se constituie într-o valoroasă, interesantă sursă pentru o istorie veridică a literaturii române din perimetrul provinciei Banatului celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea, bineînţeles, prin / peste stalinism / proletcultism şi prin ceauşism. Sunt antrenate în circuitul epistolar jebelenian nume de scriitori din câteva generaţii: Lucian Blaga, Cornelia Blaga, Virgil Carianopol, Zaharia Stancu, Eusebiu Camilar, Maria Banuş, Mihai Beniuc, Victor Eftimiu, Ovidiu Sergheevici Crohmălniceanu, Geo Dumitrescu, Anghel Dumbrăveanu, Laurenţiu Fulga, Ilarie Hinoveanu, Eugen Jebeleanu, Mircea Şerbănescu, Nicolae Corneanu, Octavian Doclin ş. a.

ION PACHIA TATOMIRESCU

Reclame