Mitropolia Olteniei a publicat un volum omagial dedicat regretatului Mitropolit Nestor Vornicescu, la împlinirea a şapte ani de la trecerea sa la cele veşnice. Volumul se intitulează Vlădica Nestor, păstorul oltenilor (Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007). În volum sunt publicate studii privind personalitatea, concepţia şi operele ierarhului comemorat, cât şi multe articole cuprinzând amintiri, semnate de cei ce l-au cunoscut şi i-au fost apropiaţi sufleteşte. Dintre cei ce semnează materialele publicate în acest volum cităm pe Prea fericitul părinte patriarh Teoctist, înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, Prea Sfinţitul Episcop Nicodim al Severinului, alţi opt episcopi, profesori de la diferite facultăţi, academicienii Mihai Drăgănescu, Ştefan Ştefăneseu, Dan Berindei, Gabriel Ştrempel, Radu P. Voinea şi alţii. Publică aici unii prieteni ai parohiei noastre, despre care am mai făcut vorbire în scrisorile precedente, precum Pr. Dumitru Bălaşa, Dr. Artur Silvestri, Prot. Dr. Petru Buburuz de la Chişinău şi alţii. Printre aceştia se numără şi semnatarul acestor randuri , care-şi deapănă câteva astfel de amintiri sub titlul Dispreţuirea Mitropolitului (pag. 256-257).

Pr. prof. dr. ALEXANDRU STĂNCIULESCU-BÂRDA