Master în antropologie culturală, drd. Alin Rus dă în lucrarea „Valea Jiului – o capcană istorică“, Editura Realitatea Românească, Petroşani, 2003, un punct de referinţă în conturarea specificului Văii Jiului. Abordând un punct de vedere inedit şi dovedind o largă capacitate de cuprindere sintetică, o acribie de cercetător, precum şi o mare mobilitate a raportării la studiile de gen, Alin Rus îşi asumă curajul unor puncte de vedere noi şi construieşte o perspectivă modernă asupra zonei.

Antropologul găseşte un material de cercetare bogat şi interesant: „Modul de viaţă arhaic, tradiţional-comunitar, este înlocuit cu nişte structuri mult mai mobile şi care se reflectă atât la nivelul schimburilor economice, cât şi la nivelul relaţiilor sociale existente“ (sau: „O analiză a regiunii ar merita făcută şi dintr-o altă perspectivă: cea a structurii etnice. La începutul exploatării au sosit aici oameni de diverse etnii: maghiari, români, germani sau chiar polonezi sau cehi.“).

Studiul lui Alin Rus are capacitatea de pătrundere a esenţelor durabile, avansând concluzii memorabile: „Garantarea succesului este oferită de o bună colaborare, de munca în comun, în spirit de echipă.“

Lucrarea este însoţită de cuvintele de apreciere ale reputatului David Kideckel: „Valea Jiului – o capcană istorică reprezintă una dintre primele şi totodată cele mai obiective încercări de a zugrăvi, prin detalii etnografice şi prin fapte concrete din realitatea cotidiană, viaţa minerilor din Valea Jiului“.

ELISABETA BOGĂŢAN