Strălucit absolvent al Politehnicii din Bucureşti, Ilarie Hinoveanu a urmat, decenii la rând, din cel puţin patru unghiuri de vedere, modelul oferit de regretatul academician Radu P. Voinea: 1. acribia documentării şi cercetării cu evidente virtuţi ştiinţifice; 2. inspiraţia conexiunilor, bazată pe o reală capacitate de analiză şi sinteză; 3. propensiunea pentru susţinerea şi afirmarea valorilor româneşti autentice; 4. dublarea pregătirii sale politehniste cu deschiderea permanentă spre literatură şi artă, spre orizontul umanistic de însemnătate naţională, europeană, universală.

Spirit solar, generos şi comunicativ, prin excelenţă, posesor al unui impresionant volum de informaţii, Ilarie Hinoveanu a înţeles că este de datoria sa, ca martor şi pion activ al vieţii cultural-ştiinţifice >>>>

Reclame