Lucian Blaga rămâne peste timp una dintre figurile scriitoriceşti care continuă  să intereseze cercetătorul în mod deosebit. Astfel se explică exegezele numeroase ce i-au fost dedicate creatorului de la Lancrăm, printre acestea situându-se fie studii de mare anvergură, fie încercări critice concentrate în jurul unei singure axe tematice. Din a doua categorie face parte şi cartea domnului Ironim Muntean, intitulată simplu Polemicile lui Lucian Blaga (Editura ,,Altip”, Alba Iulia, 2007).

Capitolul întâi, mai scurt, ţine loc de introducere, constituindu-se într-o privire de ansamblu şi foarte succintă asupra receptării operei lui Lucian Blaga de contemporaneitatea sa. Printr-o analiză lapidară, sunt amintite câteva impasuri ce s-au ivit în drumul sinuos al evoluţiei artistice a Marelui Poet şi Filosof, autorul punctând, în manieră didactică, obiectivul principal al cărţii de faţă. ,,Succesul neobişnuit nu putea să nu-i aducă lui Blaga şi rivalităţi, adversităţi generate din invidie, contestări provocate de neputinţe analitice şi în cultură, acuzaţii de plagiat izvorâte din ură iraţională, al căror dosar încercăm să-l configurăm.” >>>>

Reclame