Un scriitor polivalent a cărui pană a abordat atât proza,poezia satirică cât şi teatru,să nu mai vorbim de jurnalistica practicată de-alungul zecilor de ani cu success,este Ion Constantinescu care în acest volum,intitulat simtomatic Înţepături ne letale,şi-a adunat,într-un florilegiu al amiciţiei,catrene cu dedicaţie publicate în ultima perioadă în revista Tribuna Afacerilor.In această carte a surprins sugestiv caractere ,preocupări,îndeletnicirii şi profiluri spirituale a 180 de personalităţi din toate domeniile.Aşadar, în acest volum structurat în trei capitole:Victime premeditate(oameni de afaceri,personalităţi ale vieţii publice),Victime colaterale şi Victime cu identitate,şarja prietenească din catrene şi ironia fină se analizează pe sine,prin accentuarea caracterelor şi preocupărilor personajelor abordate,cu instrumentele ironiei şi persiflării.

Ironia injectată în catrenele lui Ion Constantinescu ne descoperă un poet sentimental ce se ataşează personajelor asupra cărora îşi îndreaptă săgeata arcului .Aceasta nu o simţim ca pe o negaţie ori ca pe o negativitate,Catrenele par să demonstreze că ironia poate să fie constructivă şi prietenească,având un caracter positivist,să apropie personajul aflat în conul de lumină al versurilor de autorul acestora şi în final să pactizeze cu cititorul:Marcajele de calitate/Impun idei cu greutate;/Şi-acestea curg,curg cu toptanu/Că doar vă numiţi Izvoreanu.(Domnului Claudiu Izvoreanu,patronul S.C.Marcajrut).

Daimonul ironic din aceste catrene ne aminteşte de logica paradoxului,ca fiind nu cu da în el,doi întru unu.de altfel ,modelul paradoxului “ironiei prieteneşti”este făcut pentru a fi mai uşoară recognoscibilitatea eternei reîntoarceri,de la care se revendică spiritul original al ironiei.

Descoperim,în aceste pagini,catrene dedicate unor personalităţi ca:Mirela Maruzec,Aurelian Ghişe,Ilie Călian,Mihai Costin,Ioan Ţiriac,Liviu Turdeanu,Dora darie,Ioan Rad,Aurelia şi Aurel Prodan,Vasile Dâncu,Gigi becali,Mariana Enache,Mircea Chiorean,radu Mleşniţa,Doina Morar,Dumitru Sabău,Cornel Purdea,Cornel Porumb,şi mulţi alţii,în care autorul surprinde,ca un adevărat caricaturist,elementele esenţiale ale unui portret psiho-socio-profesional al personajului abordat.Aceste şarje sunt blânde ca lumina caldă a lunii mai care prelungeşte umbra,mângâindu-ne cu răcoarea ei. >>>Al. Florin Ţene>>>

Reclame