Harnic şi aureolat cu divinul har al talentului mentor şi îndrumător al tinerelor talente de pe Valea Aurului Negru (Petroşani), Dumitru Velea este autorul volumelor de versuri şi eseuri Lucifera, Editura Cartea Românească (19739, Banchetul, eseuri de estetică şi filozofie, Editura „Cartea Românească” (19849 Odette, poeme, Editura Fundaţiei I.D. Sârbu (1994), Între Scylla şi Canybda, şi multe alte lucrări publicate în mai toată presa literară din ţară. Ca director al Teatrului de Stat din Petroşani, a pus în scenă şi a încurajat afirmarea dramaturgiei româneşti contemporane şi clasice, dar nu neglijând piesele de teatru reprezentative din patrimoniul universal Punând bazele Fundaţiei şi Editurii „Ion D. Sârbu” al cărui preşedinte şi director este, a publicat numeroase volume de proză şi poezie ale autorilor contemporani, conturând o şcoală de promovare a literaturii române.

Iată că, după apariţia volumului de poeme „Cuvinte fără orizont”, îmi parvine de la Petroşani volumul de teatru, semnat de Dumitru Velea şi intitulat foarte sugestiv „Zilele de pe urmă”, apărut la Editura Fundaţiei Culturale Ion D. Sârbu. Cartea are o ţinută grafică ireproşabilă şi cuprinde şase piese de teatru Legea, Frumoasa lumii, Baboiul, Zilele de pe urmă, Ultimul Căluş şi Rusalii apocaliptice, formând un tot unitar ce ne dezvăluie viziunea autorului asupra conflictelor de idei în contextul desfăşurării scenei a acţiunilor pornite de la anumite povestiri, legende şi datini.

Prima piesă Legea, în patru părţi, este o fantezie ce îşi are rădăcinile adânc înfipte în legendele musulmane unde dorinţa de lumină şi este primordială, deasupra tuturor fiind LEGEA.

Frumoasa lumii, a doua piesă din volum porneşte, ca pretext, de la basmul cu acelaşi titlu, transcris fragmentar şi versificat parţial. De Mihai Eminescu. Transcrierea dramatică a acestui basm, aşa cum subliniază în subtext poetul Dumitru Velea încearcă, pe lângă ceea ce îi este propriu, să umple lacunele fragmentării basmului şi să scoată din umbră simbolurile pasărea de aur şi cul de marmură. >>>Al. Florin Ţene>>>

Reclame