,,Povestea mea este cronica unei dezordini (…) Am trăit într-o confuzie nesfârşită. În timp ce căutam să mă orientez după lumină, mi-am petrecut o mare parte din viaţă bâjbâind prin întuneric”… afirmaţii triste ale unui căutător de certitudini: Dorian Brad.

Protagonistul romanului Paşte, murgule, iarbă verde (Editura ,,Clusium”, Cluj-Napoca, 2006) de Gh. Jurcă, ne apare ca un Don Quijote ,,în căutarea adevărului iluzoriu şi a preafrumoasei Dulcineea”, din dorinţa acută a prozatorului de a ne înfăţişa destinul uman. Desfăşurat pe un singur plan narativ, care vizează cronica vieţii lui Dorian Brad, romanul surprinde condiţia fiinţei ca prizonieră a unui destin dominat de hazard, când pulsul trăirilor pendulează permanent între certitudine şi nesiguranţă. Prin vocea lui Dorian Brad, Gh. Jurcă aduce în faţa noastră adevărate pagini de viaţă, unde sentimentele pulsează dincolo de cuvinte, astfel încât destinul personajului poate fi particularizat sub ochii fiecărui cititor în parte. Aşadar, ca şi Dorian, fiecare om este un căutător de comori – de comori ascunse – care iau sensuri noi: fericire, iubire, cunoaştere şi adevăr, pentru ca in final, toate acestea să culmineze cu împlinirea propriei fiinţe. În acest sens căutarea înseamnă propria viaţă… care ascunde în formele-i labirintice note frenetice ale eului dispuse separat, ce se cer unite, ca într-un joc de puzzle, în vederea re-configurării sinelui scindat.

Căutător de sine într-un cerc vicios al existenţei, Dorian va descrie traseul propriei vieţi mereu ancorat în tainele iubirii ce nu se lasă descifrate. Protagonistul îşi conturează existenţa pe coordonatele unor legături erotice şi sufleteşti, deopotrivă, astfel că, iubirea, indiferent de natura ei, maternă sau pasională, devine un liant între sine şi propria viaţă. Devenită matrice a existenţei, iubirea se va întoarce însă, împotriva celui care o caută şi va rămâne o himeră, o iluzie, asemenea adevărului şi fericirii absolute: ,,fericirea e o noţiune abstractă, un fel de curcubeu” sau ,,un vis, timp furat vieţii.” >>>Andreea Dănilă>>>

Reclame