Profesoară de limba şi literatura română la o şcoală din Galaţi, Mariana Parapiru este în acelaşi timp o talentată scriitoare, care s-a manifestat îndeosebi în câmpul literaturii pedagogice. Noua sa carte, „Serpentinele adolescenţei”, este rodul unei serioase munci de documentare şi aprofundare a ceea ce s-a scris despre această dificilă vârstă, dar şi al unei experienţe acumulată într-o activitate didactică desfăşurată la catedră de peste 30 de ani. Ea musteşte de exemple extrase dintr-o realitate pe care o cunoaşte în profunzime, pe care a trăit-o cu intensitatea educatorului responsabil de misiunea sa în societate şi care nu o dată a rezolvat situaţii şi cazuri care i-au dat suficiente motive de satisfacţie profesională. Cartea este folositoare în primul rând adolescenţilor, însă şi părinţlor, educatorilor şi tuturor celor interesaţi de educaţia tinerei generaţii.

Mariana Parapiru este conştientă de faptul că „în fiecare zi, în fiecare ceas al vieţii, putem alege; ceea ce devenim este suma alegerilor noastre, care pot fi generatoare de apetit pentru lucrurile ce ne vor forma un caracter deosebit, sau pot fi iluziile care conduc iminent spre eşec. Avem datoria şi capacitatea să discernem între bine şi rău şi să ne orientăm spre ceea ce ne apropie de viitorul dorit, dacă alegem să ne maturizăm social şi emoţional prin efort conştient”.

Adresându-se principalilor cititori şi eroi ai acestei cărţi – adolescenţii -, autoarea îi asigură că vor găsi în paginile parcurse răspunsuri la problemele care îi frământă sau pe care doar le-au intuit, răspunsuri care „sunt formulate de colegii de generaţie” sau „sunt rupte din realitatea lor sufletească, din zbuciumul şi nedumeririle lor”, în fond caracteristice pentru fiecare adolescent.

Având un suport teoretic foarte solid, pe care-l expune în primele capitole („Anii adolescenţei, precum serpentinele”, „Definirea adolescenţei”, „Rolul educaţiei”, „Complexe de inferioritate; modul de a te elibera de ele”, „Modele de viaţă”), Mariana Parapiru îşi organizează materia epică abordând problemele vârstei investigate în secvenţe precum: „Reuşite şi eşecuri”, „Părinţi şi adolescenţi”, „Abandonarea familiei de către adolescenţi”, „Sfătuitorii de taină”, „Anturajul sau gaşca”, „Violenţa în familie şi în şcoală”, „Ţigările, alcoolul şi drogurile”, „Relaţii sexuale în adolescenţă”, „Despre filmele porno” etc. Toate laturile educaţiei sunt urmărite prin prezentarea unor situaţii şi fapte la care autoarea a fost martor sau le-a selectat din mass-media, din literatură, film, din viaţa unor personalităţi celebre. >>>Corneliu Stoica>>>

Reclame