E o modă a condeierilor mai tineri de a prelua de la alţii (de obicei consacraţi) etichetări sau sintagme despre cutare sau cutare scriitor. Iar ei, după ce repetă papagaliceşte ce-au spus alţii, nu zic mai nimic! Este cazul Ancăi Vasile, care semnează Postfaţa volumului de versuri, Calcofilie, al maestrului Eugen Cojocaru(Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2006).

După ce aminteşte etichetările de „neomodernist” şi de „clasicist”, cu care operează Doru Popovici în monografia sa consacrată poetului Eugen Cojocaru, autoarea postfeţei volumului pe care îl vom discuta reproduce şi disocierile făcute de Anca Dobre, referitoare la poezia poetului amintit: „Dra Ana Dobre distingea (în Postfaţa la volumul lui Eugen Cojocaru, Poezie canonică – n.n.) trei direcţii ale poeziei lui Eugen Cojocaru: eternul divin, eternul feminin şi eternul uman…” (p. 94). Anca Vasile crede că ciclul Întoarcerea jonglerului „trimite la ideea necesităţii reeditării poeziei tradiţionale…” (p. 93), iar Kristallglaser poate sugera tendinţa spre perfecţiunea formală a poeziei, cerute de parnasieni…” (p. 94).

Deoarece nu ştim care sunt intenţiile estetice ale autorului, pentru că nu le-a declarat/ publicat nicăieri, opiniile prefaţatoarei rămân în sfera supoziţiilor, după cum, probabil, şi cele ale noastre care vor urma, însă ele vor fi formulate totdeauna plecând de la textul poetic.

Dacă primul ciclu de versuri cuprinde, în marea lor majoritate, balade, iar prefaţatoarea opinează că ar impune – repetăm spusele acesteia – „ideea necesităţii reeditării poeziei tradiţionale”, în al doilea ciclu găsim multe rondeluri, iar acestea, ca poezie în formă fixă, nu pot fi categorisite drept poezie tradiţională? De fapt, se face o confuzie de termeni: nu reeditarea poeziei tradiţionale este mesajul Întoarcerii jonglerului, ci întoarcerea poeţilor la acest tip de poezie – cu rimă, ritm, măsură şi cezură! Şi, în plus, având în vedere că şi al doilea şi al treilea ciclu de versuri au măcar o baladă inclusă, conchidem că departajările şi explicaţiile Ancăi Vasile sunt forţate, spre a fi în ton cu preopinenţii săi. >>>Const. Miu>>>

Reclame