Volumul de debut “Treize-cişitrei”, Editura “Napoca-Star”, 1999, ne dezvăluie în Ioan Cioba un poet aplecat asupra enigmelor existenţei divine, sugerând pitorescul bi-blic în percepţii plastice: “ase-menea / lemnului / din palmele lui Isus / cuiele îndurării”. Observaţia e, aici, o formă a lecturii, o hermeneutică sui generis aplicată realului: “heruvimii ăşi lustruiau aripile prăfuite / aproape că uitasem tată / de toate presimţirile noastre / acum pregătesc / ca-lendare incomplete / la tipar-niţa pe care / Iuda prevăzător a ascuns-o / pe povârnişul Gologotei”.

Poemele, scurte metafore, uneori, cu sfâşlit aforistic de constatare, sunt oglinzi paralele concave care, prima parte reflectată în a doua este rezultata unui unghi al percepţiei: “mentă şi anason / lăcrimând / prin otava cuvintelor / ceasul deniei / ademenşete / cu arome / e toamnă”.

De altfel, trăirile cotidiene sunt mai mult un pretext pentru reflecţia melancolic-religioasă, lapidară, concisă, din care ia naştere un univers al himerei delicate: “iubito / nop-ţile noastre / dul-ce şi repet-abila / implozie / Dumnezeu / muşcând cu sete / din zemoasa noastră / gutuie”.

Puţine sunt cazurile când imaginaţia lirică rămâne la notaţia brută, aglutinată, căci Ioan Cioba ştie să întoarcă mecanismul privirii înspre desluminarea esenţialului pe care-l aşează în metaforă: “poeme / în-spic-date / aprise cruci ale nopţii / rugăciunile / dau în pârg”. Se pare că, fără să-şi dorească acest lucru, micro-poemele lui Ioan Cioba scurtcircuitează senyu-rile japoneze, al căror părinte este Karai Senyu (1718-1790), dar fără să respecte cu stricteţe chingile impuse de silabe: “iubito / ochiul tău / spre mansarda păcatului / surâzător / şarpele / pândeşte”, sau “tată / răsufletu-ţi / aduce / a nisoare.”.

Sprijinite pe morala creştină, poemele, fără târguieli şi lamentaţii, clorotice, par rupte dintr-un ceremonial iconoclast: “din mâna ta / un copil te chiamă / să preschimbi apa / cânt tremurat / şi mi-e teamă / Dumnezeu e îngăduitor / dar mâine”. >>>Al. Florin Ţene>>>

Reclame