Să elaborezi un dicţionar al personalităţilor unei unităţi teritorial-administrative ca municipiul Tecuci nu este deloc uşor. Chiar dacă ştim că oraşul acesta de pe malul Bârladului, atestat documentar la 1 septembrie 1435, nu este atât de mare şi populaţia sa nu depăşeşte numeric pe cea a cartierului gălăţean „Dunărea”, de pildă. Scriitorul Vasile Ghica nu s-a mulţumit însă numai la perimetrul Tecuciului, urbe cu o viaţă cultural-artistică destul de bogată şi cu intelectuali foarte inimoşi, el a avut în vedere localităţile fostului judeţ Tecuci. Pe lângă nativii acestor aşezări, după cum însuşi mărturiseşte, i-a avut în atenţie „şi pe cei care şi-au legat temporar destinul de aceste locuri”. Aşa s-a ivit cartea „Nasc şi la Tecuci oameni”, titlu care îl parafrazează pe Miron Costin. Ea cuprinde articole dedicate unui număr de peste 400 de personalităţi manifestate în diferite domenii: învăţământ, cultură, literatură, artă plastică, muzică, teatru, publicistică, medicină, armată, justiţie, ştiinţă, biserică, tehnică, sport etc. „Nu ne-am putut opri numai asupra personalităţilor de prim-rang, notează Vasile Ghica în Prefaţă, ci asupra acelor destine care au reuşit să facă ceva mai mult decât semenii lor, considerând că niciun strop din împlinirile acestor oameni nu merită să intre în uitare. Încercăm, de aceea, să le urcăm izbânzile, la vedere, pe soclul meritat, animaţi de speranţa unor germinări viitoare în sufletele şi în minţile celor ce vor veni”.

Ce l-a îndemnat pe Vasile Ghica să elaboreze acest dicţionar enciclopedic? Scriitor cu un bogat palmares editorial (în fişa sa am numărat nu mai puţin de 15 volume publicate de literatură pedagogică, beletristică, aforisme), bun cunoscător al valorilor pe care zona de sud a Moldovei le-a dat în decursul timpului, el a simţit că „pentru omul zilelor noastre cultura nu mai este o prioritate”, că „ţinta absolută a pragmatismului actual este confortul şi consumul de bunuri materiale şi instinctuale”, că „spiritul rămâne un moft în bătaia tuturor ironiilor”, că „este preferat divertismentul de proastă calitate propagat furibund de media comercială”, că „desacralizarea, demitizarea, sexualitatea, drogurile, violenţa, robotizarea şi alte «corigenţe» ale epocii conduc spre alienare”. >>>Corneliu Stoica>>>

Reclame