Multe, dacă nu cumva chiar majoritatea acestor legende personalizează, istoric, denumirile de munţi, dealuri, poieni, păduri, izvoare, pâraie sau diferite locuri. Toate numele ar pleca, de fapt, de la diverse personaje umane sau supranaturale, nemailăsând astfel loc unor decodări sau explicaţii toponimice, situaţie în care istoria este mai puternică decât geografia locurilor. (…)

Toate legendele excelează în poetic şi bogate descrieri ale naturii, unele chiar în manieră sadoveniană. Pe alocuri se simte că autorul este mai mult poet, decât prozator.

(…)Trebuie să preţuim aceste legende, care ne reamintesc o dată în plus de măreţia şi taina unui spaţiu nu numai geografic, ci şi spiritual, în tentativa înţelegerii relaţiei omului cu natura, legătură sfântă şi definitorie pentru sufletul românesc…

Ioan Dan Bălan este un scriitor important, care a depăşit, demult, faza localismului, astfel încât opera lui este percepută la nivel naţional şi va rămâne în timp… >>>Isidor Chicet>>>