Eveniment literar de excepţie, apariţia în condiţii grafice excelente a cărţii : „Euripide, Teatru complet”, în traducerea ilustrului Alexandru Miran, la Editura Gunivas-Arc, Chişinău, colecţia AETHRA, în 2005 constituie, fără îndoială, pentru toţi românii, de oriunde s-ar afla, o carte de vizită remarcabilă, traducere care în alte ţări şi-a făcut apariţia cu patru secole în urmă.

S-a reuşit astfel, traducerea integrală pentru prima oară în limba română a operei euripideice, de către Alexandru Miran care nu e numai traducător al acestui copleşitor volum, dar şi prefaţator, bibliograf, eseist, analist critic, comentator şi care a trudit la aceste tălmăciri câteva decenii pentru a le scoate la lumină.

Ediţia, (de lux!) – o preţioasă comoară pentru orice bibliofil, cuprinde transpunerea integrală în româneşte a 19 piese care s-au păstrat, din cele 92 ale acestui poet tragic grec, având în alcătuire atât traducerea, prefaţă, note şi comentarii, tabel cronologic, tabel onomastic şi index de nume, ale aceluiaşi Alexandru Miran şi constituie o contribuţie remarcabilă pentru patrimoniul culturii şi, mai ales, al limbii române.

O operă copleşitoare, ca valoare şi ca întindere, strânsă cu migală şi minuţie de trezorier, cuprinzând 1312 pagini îngrijite, cu haină aleasă, cu ţesătură fină şi aspect grafic fără cusur.

Trebuie să precizez încă de la început că, orice analiză faţă de o operă atât de zdrobitoare prin măreţia, valoarea, frumuseţea şi întinderea ei, ar părea cu totul derizorie şi superfluă, dacă n-ar fi izvorâtă dintr-o admiraţie fără cusur faţă de universalitatea omului de cultură Alexandru Miran.

În lumina devoţiunii filiale nutrite faţă de acest spirit enciclopedic, am îndrăznit să încropesc aceste rânduri, în chip de omagiu necondiţionat şi desăvârşit care constituie, în acelaşi timp, un imbold pentru mine şi poate, pentru alţi cititori, spre edificare şi desăvârşire spirituală şi totodată de adâncire în paradigma de gândire a culturii şi civilizaţiei însoritei Hellade. >>>Cezarina Adamescu>>>