“Undeva într-o altă lumină/ creanga se scutură deloc melodioasă/ Fiinţele au zburat lucrurile-au zburat-dincolo de şerpeasca/ bătaie de aripi a nimicului/ cine îşi sună/ încălţările de iarnă?” E un fragment din poemul “Despo-dobirea” în care Marian Drăghici meditează liric sesizând condiţia esenţialmente spirituală şi subsidiar-afectivă.

Metaforele funcţionează după un cod personal fiind, de fapt, şi de drept, reverberaţii imaginabile ale unei lumi abstracte ori ale unei paralumi, elibe-rate de greutatea materiei. Fiorul e prezent insistent şi ilustrează adâncimea interiorităţii asumatoare: “Tot aşteptând un semn ceresc (aprind pipa acum)/ într-un negru pământ, cu sfială/ am sădit roza mentală./ Tot aşteptând un semn ceresc (aprind pipa acum, dau să intru în casă)/ liber de toate şi egal/ mi-am întors privirea înăuntru, spre/ soarele prenatal. Acolo lumea e un declin, o picătură deasupra/ mării secătuite – apoi nimeni/ nimic. Cerul cu stele dedesubt Cassiopeia în anii tineri, departe-/ ochi de fiară se holbau în cartea ta/ sau zăpada fierbinte a îmbrăţişării prin moarte?/ şi eu ca orbul sigur că da/ dintr-un negru pământ petală cu petală/ am cules roza mentală (chiar eu sunt/acel negru/ pământ)” (pag.42)

Misterul substituirii nu este numai ceremonialul întru extatica participare a subiectivităţii dinspre spirit spre orizontul solitudinii: “(chiar eu sunt/acel negru/ pământ)”. Latura motivării – fie reflexivă, fie meditativă în mai toate poemele marca: Marian Drăghici, vădeşte o maximă stilizare în care gândul îşi îngăduie a fi ludic – deci a se “juca” tulburător cu “orgoliul” unei pu-teri aproape necunoscute. Arta poetică pare a fi aici o hermeneutică subtilă pe seama unui “corpus” psihologic, dar şi o meneutică înlăuntrul unei confesiuni. Bunăoară, exerciţiul conceptual se manifestă în inima simbolurilor în care tensiunea persuasivităţii creşte analogic, defi-nind identitatea harului poetic al autorului. >>>Victor Sterom>>>

=================================================================

OBIECTIVE

O CARTE PE ZI exista in cadrul unui proiect iniţiat şi organizat de Artur Silvestri şi susţinut prin contribuţia ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA şi ARP-ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU ; el a inceput sa functioneze de la 15 Ianuarie 2007 . O CARTE PE ZI este o revistă literară despre literatura de azi, ce cuprinde cronici, „puncte de vedere“ şi recenzii despre cărţi comentate de critici literari, istorici, sociologi , cărturari şi scriitori . Opiniile şi propunerile dvs. pot fi trimise – şi sunt aşteptate cu interes şi solidaritate – la adresa de e-mail: publicatiile.arp@gmail.com

Reclame